Pages Navigation Menu

Eğer yazmazsak şiir bu

Posted by on Dec 10, 2012 | 0 comments

-Virginia Woolf- Her şey bir yana, biz sorumlu değiliz. Yargıç değiliz. İşkence gereçleriyle, kerpetenlerle dostlarımıza işkence...

Read More

Atatürk, büyük terbiyeci idi..

Posted by on Nov 28, 2012 | 0 comments

Erzurum uzun müddet Şiî vâkıasına karşı koyan merkezlerden biridir. Mesele, şairi şair, mutasavvıfı mutasavvıf, tarihi tarih...

Read More

Fuzulî Divanı’yla Osmanlıca dersi…

Posted by on Nov 18, 2012 | 0 comments

Selahattin Hilav: Her çocuk gibi, ilkokulda okuma öğreniyorsunuz. Aynı zamanda babam bize, bana ve kardeşime, ona bir iki sene sonra,...

Read More

Kafayı boşaltma makinesi…

Posted by on Nov 14, 2012 | 0 comments

Yazık ki çalışma ile sadece olmuyor. Kızışma ve muhafaza etme, aynı ruh hali içinde kalma da lazım. Bir de inanmak lazım. Bu ise...

Read More

Huzur’a dair düşünceler

Posted by on Oct 24, 2012 | 0 comments

-Nihad Sâmi Banarlı- Bazı kelimeler vardır ki, şu veya bu devirde edebiyatın, hatta bütün hayatın diline takılıp, uzun zamanlar...

Read More