Pages Navigation Menu

Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten

Posted by on Feb 13, 2013 | 0 comments

Hiç şüphesiz, Ahmet Haşim, bizim neslimizin en yüksek, en emsalisiz fikir ve sanat adamlarından biriydi. Lakin Türk edebiyatı...

Read More

“Yakup Kadri bu dünyaya tok ve yorgun gelmiştir”

Posted by on Apr 23, 2012 | 0 comments

Ahmet HÂŞİM  Nur Baba münasebetiyle Nur Baba hikâyesinin intişarı, Yakup Kadri’yi ruzmerre hayatımızın ilk saf vakayiine...

Read More

Mürteci Mimari

Posted by on Nov 15, 2011 | 0 comments

-Ahmet Haşim- “İttihat ve Terakki” yalnız siyasî bir fırkanın adı değildi; yarım yamalak tarihî malumatın ve ham bir zevkin...

Read More

Müslüman Saati

Posted by on Oct 22, 2011 | 2 comments

-Ahmet Haşim- İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilaların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin...

Read More