Pages Navigation Menu

İki huzursuz arasındaki benzerlikler..

Posted by on Jul 29, 2012 | 0 comments

-Besim Dellaloğlu- Tanıpnar ile Benjamin’in bir ortak noktası, deneyime verdikleri önemde ortaya çıkar. Her ikisi de kategorik...

Read More

Kafka üzerine bazı düşünceler

Posted by on Feb 24, 2011 | 0 comments

-Walter Benjamin-   “Kafka, geleneği dinledi ve dikkatle dinleyen, görmez” Kafka’nın yapıtı, bir yanda mistik...

Read More