Pages Navigation Menu

Benjamin ile ilk diyalog

Posted by on Feb 27, 2014 | 0 comments

Bir gün, tahminen Charlottenburg’daki tartışmadan iki hafta kadar sonra, üniversite kütüphanesinin katalog odasındaki uzun,...

Read More

Kafka üzerine bazı düşünceler

Posted by on Feb 24, 2011 | 0 comments

-Walter Benjamin-   “Kafka, geleneği dinledi ve dikkatle dinleyen, görmez” Kafka’nın yapıtı, bir yanda mistik...

Read More