Pages Navigation Menu

Asıl istediğim tek bir kişiye ulaşmak ve bu ben olabilirim..

Posted by on Mar 8, 2011 | 0 comments

Bay Borges, kısa süre önce Charles Eliot Norton Şiir Profesörü olarak Harvard Üniversitesinde görev yaptınız. Oradaki...

Read More

İdealizm ile bayağılık arasında gidip gelmek

Posted by on Dec 29, 2010 | 0 comments

-Şerif Mardin- Bizde Baudelaire gibi uçan yazarlar yoktur ve kültürümüz Baudelaire ve Rimbaud’lar yaratamaz. Çünkü onlar,...

Read More