Pages Navigation Menu

”Oğuzlarda başkanlık sistemi vardı”

Posted by on May 29, 2013 | 0 comments

Oğuz, Peçenek ve Kuman Türk budunları hakkında yapılan saptamalar, her üç toplumda siyasal erkin federasyona dahil boylar arasında...

Read More

Toplum ve Bilim’i ortaya çıkaran Asya Üretim Tarzı tartışmalarıdır

Posted by on Aug 15, 2012 | 0 comments

-Asaf Savaş Akat – Tanıl Bora Söyleşisi- Tanıl Bora – Toplum ve Bilim’i hangi saiklerle başlattınız? Sizi bu...

Read More