Pages Navigation Menu

Yahya Kemal, Refik Hâlit’i anlatıyor

Posted by on Mar 6, 2013 | 0 comments

1912’de Paris’ten İstanbul’a avdet ettiğim zaman ilk tanıdığım genç Refik Hâlit oldu. Evine misafir indiğim arkadaşım...

Read More

Türklüğün Balkanlardaki tuzu..

Posted by on Feb 12, 2013 | 0 comments

Bir Türk gönlünde nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa Balkan’dır. Vakıa Tuna’nın kıyılarından ve Balkan’ın...

Read More

Ezansız Semtler

Posted by on Mar 4, 2012 | 1 comment

-Yahya Kemal- Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtler­de doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları...

Read More