Tarih bilinci nedir?

Tarih bilinci nedir?

Mayıs 4, 2017 0 Yazar: admin

Acaba Amerikalılar tarih bilincinden neden yoksun?

Onlara bu soruyu sorduğunuzda, aşağılık kompleksine kapılır gibi oluyor, “Ah, evet, doğrusu haklısınız” diyorlar, sonra da diyorlar ki Avrupa Ortaçağ’ı yaşamış, onlarsa hayır, Avrupa’nın Romalıları ve Yunanları olmuş, onlarınsa hayır ve başlıyorlar senin eski kalelerine, su kemeri yıkıntılarına imrenmeye.

Kendilerine anlatmaya çalışıyorsun ki mesele o değil, tarih bilinci demek, geçmişten fazla geleceğe belli bir açıdan yaklaşmak demektir; n’eyleyim ki açıklaması güç, birbirimizin dilini anlamıyoruz.

Mesele şu ki bu ülke tarihten ziyade coğrafyayı seçmiş insanların diyarı. Üç yüz yıldan fazladır, Amerika kendi memleketlerinde tarihsel sorunlarla boğuşan insanlar (kitleler olsun, bireyler olsun) için bir coğrafi çözüm olmuş.

Pilgrim Atalar ve 17. ve 18. yüzyılların bütün püriten settlers’ı İngiltere’nin dinsel çatışmasında coğrafi çözümü seçmişti; dinsel hoşgörüyü ya da kendi öğretilerinin zaferini dayatamayınca, yer değiştirmişlerdi. 19. Yüzyılda yoksul İtalyanlar ya Almanlar ya Polonyalılar ya Ruslar ya da İrlandalılar, açlıkla yüz yüze kalınca, kendi ülkeleri için herhangi bir tarihsel gelişme yolu düşünemediklerinden, coğrafi çözümü seçmişlerdi: Atlantik’in öte yakasına geçmişlerdi. Çar imparatorluğunun ya da Habsburg imparatorluğunun pogrom dehşetiyle karşılaşan Yahudileri de öyle. Günümüze değin, siyasal, ırkçı ya da dinsel nedenlerle eziyete uğrayan tek tek bireyler de aynı şekilde, Birleşik Devletler’de kendi sorunlarının bulunmadığı bir ülkeyi aramışlardı.

Amerika’da Bir İyimser, Italo Calvino, YKY